Toezichtfestival 2022 header

Toezichtfestival 2022 16 juni
Fort Altena Werkendam

Roze brillen en blinde vlekken

Na de digitale editie van november 2020, was het op 16 juni 2022 weer tijd voor een live Toezichtfestival! Hoofdthema van de dag is Roze brillen en blinde vlekken: welke mooie ontwikkelingen, nieuwe kansen én risico's zijn er als we kijken naar de maatschappelijke verwachtingen van toezicht en het publiek vertrouwen in de overheid. De locatie was verfrissend anders: Fort Altena aan de A27 vlak bij Gorinchem. Het was ook dit keer weer een festival door, voor en mét alle toezichthouders.

We kijken met veel plezier terug op een inspirerende dag! De foto's en beschikbare presentaties van deelsessies zijn inmiddels op de site terug te vinden.

Thema
Het hoofdthema van het Toezichtfestival 2022 is Roze brillen en blinde vlekken. Zaken als de kindertoeslagenaffaire hebben het vertrouwen in politiek en overheid geschaad. De uitdaging is om dat vertrouwen terug te winnen. Door veel transparanter te werken en het belang van burgers altijd goed in het oog te houden. Toezicht kan daar vanwege zijn rol en positie op een bijzondere manier aan bijdragen. Welke kansen en risico's liggen er voor toezicht? Als het gaat om innovatieve technieken en de verdere ontwikkeling van het vak, maar ook om meer en beter contact met de samenleving en de positie van toezicht in de ogen van de politiek.

Zoeken in het programma

 

Programma
Hieronder kan je per thema alle programmaonderdelen terugvinden. 

09.00 - 10.00 uur inloop en registratie
10.00 - 16.00 uur deelsessies (van 12.30 tot 13.30 uur lunch)
16.15 - 17.00 uur plenaire afsluiting met o.a. de uitreiking van de juryprijs en de publieksprijs Verkiezingen Handhaving en Toezicht en het afscheid van Jan van den Bos als voorzitter van de Inspectieraad.
17.00 - 18.00 uur borrel 

Blokkenschema
Klik hier voor het blokkenschema van het programma

Plenair

Plenaire tafelsessie

Onder leiding van Ruben Maes

donderdag 16 juni
10:00 - 17:00 uur

Plenaire afsluiting

donderdag 16 juni
16:15 - 17:00 uur

Rondleiding

POPULAIR

Rondleiding Fort Altena door gids

donderdag 16 juni
12:45 - 13:30 uur

Rondleiding Fort Altena door gids

donderdag 16 juni
15:00 - 15:45 uur

Serious game: biases bij toezichthouders

Sharon van der Zande (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 11:00 uur

Wat is een goede risicoanalyse?

Sanne Slegtenhorst (Bureau Inspectieraad) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 11:00 uur

Van papier naar praktijk: veiligheidscultuur meten met een niet-wettelijk instrument als verbreding van toezicht

Tessa van der Veer (DCMR Milieudienst Rijnmond) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 10:30 uur

AI en toezicht: (g)een verloren strijd?

Huub Janssen (Agentschap Telecom)

donderdag 16 juni
10:45 - 11:45 uur

Roze brillen en blinde vlekken van innovatie (max. 15 deelnemers)

Tom Poot (Het Toezicht Innovatie Netwerk)

donderdag 16 juni
11:30 - 13:00 uur

Hoe transparant is jouw toezichtsbril over effecten? (max. 20 deelnemers)

Caroline Arnold (Inspectie Leefomgeving en Transport) e.a.

donderdag 16 juni
11:30 - 12:30 uur

Toezicht op governance en besturing

Geert Eijsink (Inspectie Leefomgeving en Transport) e.a.

donderdag 16 juni
11:30 - 12:15 uur

Toezicht in en op organisatienetwerken

Cor van Montfort (Vrije Universiteit Amsterdam) e.a.

donderdag 16 juni
13:30 - 14:30 uur

Toezicht is meer dan controleren; communicatie met effect

Monique van Dongen (Nederlandse Arbeidsinspectie) e.a.

donderdag 16 juni
15:00 - 15:30 uur

POPULAIR

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Data-gedreven inzicht op zorgaanbieders.

Melinde de Keijzer (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) e.a.

donderdag 16 juni
15:00 - 16:00 uur

Sessie geannuleerd: Focusgroepen in het toezicht

Tess Beke (Nederlandse Zorgautoriteit) e.a.

donderdag 16 juni
15:00 - 15:30 uur

Welke bril zet jij (onbewust) op?

Ellen Voncken (Nederlandse Zorgautoriteit) e.a.

donderdag 16 juni
15:00 - 16:00 uur

Samenleving

Algoritmes transparant en uitlegbaar, maar hoe ver moet je gaan?

Paul Merkx (Inspectie Leefomgeving en Transport) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 11:00 uur

Onderzoeksagenda voor vernieuwing van toezicht

Meike Bokhorst (Universiteit Utrecht) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 11:00 uur

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en de toeslagenaffaire: het belang van goed informatiebeheer

Florence Limburg (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed)

donderdag 16 juni
10:00 - 10:30 uur

Meer effect met begrijpelijke taal

Bart Snels (Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 10:45 uur

De plek van burgers en hun signalen in toezicht (ronde tafel gesprek, max. 25 deelnemers)

Aly Oldersma (Inspectie van het Onderwijs) e.a.

donderdag 16 juni
11:30 - 12:15 uur

Van rozerood tot Sophocles (max. 20 deelnemers)

Jantina Ter Veer (Inspectie van het Onderwijs)

donderdag 16 juni
11:30 - 12:30 uur

Domeinoverstijgend samenwerken… wat is daarvoor nodig? (max. 15 deelnemers)

Gerrie Geraats (TSD) e.a.

donderdag 16 juni
13:30 - 14:30 uur

Door de bril van een AndeR. Lessen uit Rekenkameronderzoek

Jaco Alberts (Algemene Rekenkamer) e.a.

donderdag 16 juni
13:30 - 14:30 uur

Inzet ervaringsdeskundigen in het toezicht

Petra Reulings (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) e.a.

donderdag 16 juni
15:00 - 16:00 uur

Elk vooroordeel heeft zijn nadeel!

Petra Muns (Het College voor de Rechten van de Mens) e.a.

donderdag 16 juni
15:00 - 16:00 uur

Datascience Carrousel: risicomodellen

Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 10:45 uur

Deep dive in datascience (reprise)

Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad)

donderdag 16 juni
11:30 - 12:30 uur

Experimenteren met Wiet: detecteren van lekken op locatie en op afstand

Jeroen Delfos (Inspectie Justitie en Veiligheid) e.a.

donderdag 16 juni
11:30 - 12:30 uur

POPULAIR

Op zoek naar het effect van ons toezicht

Milan Pleus (Nederlandse Zorgautoriteit)

donderdag 16 juni
12:00 - 12:30 uur

Datascience Carrousel: webdata

Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad) e.a.

donderdag 16 juni
13:30 - 14:15 uur

Cameratoezicht: hoe vakmensen anders gingen werken

Arco Verburg (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

donderdag 16 juni
13:30 - 14:30 uur

Veerkracht en weerbaarheid: containertermen of nuttige eigenschappen?

Constant Hijzen (Inspectie Justitie en Veiligheid)

donderdag 16 juni
10:45 - 11:15 uur

Achter het kamer-debat

Jan Schinkelshoek (Bureau Schinkelshoek en Verhoog) e.a.

donderdag 16 juni
11:30 - 12:15 uur

Chats