12:00     12:15     12:30     12:45     13:00     13:15     13:30     13:45     14:00     14:15     14:30     14:45     15:00     15:15     15:30     15:45     16:00     16:15     16:30     16:45     17:00
1 Kalvermelk                  Achter de krantenkoppen met Theodor Kockelkoren, Inspecteur Generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen      Achter de krantenkoppen met Jan van den Bos, Inspecteur Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport      Achter de krantenkoppen met Monique Vogelzang, Inspecteur Generaal van de Inspectie van het Onderwijs             
2a KalvermelkVan Twitter naar toezicht: omgaan met het burgerperspectief bij incidenten         De toren van Babel: spraakverwarring in toezichtland   Creatief effectief zijn met toezicht   Tijd voor reflectie: leren van incidenten 
2b KalvermelkRailinspectie op de kaart         Gedragsverandering zonder handhaven      Internetaankoop: goed(e)koop of duurkoop?       Samen speuren naar je doelgroep en nieuwe inzichten 
2c KalvermelkSmart sensors en toezicht: techniek en mogelijke toepassingen            Wij kunnen het beter   Integratie naleving vóór in de administratieve keten   Sensoren onder drones: kadavers/ lichamen opsporen en boomkruinen inspecteren 
21 JutekelderVernieuwend toezicht: niet alleen controleren maar ook inspireren         Deep dive in data science      Strategisch stakeholder management en toezicht: Hoe komen we voorbij de usual suspects?    Trends4fi: Trendwatching als aanjager voor publiek private samenwerking 
23 PerserijOrganisatie van de datafabriek            Van hoofd naar hart: aanpassing en verandering bij professionals in toezicht      Ben jij bias-vrij?   Geavanceerde risicodetectiemodellen in onderwijstoezicht, draagvlak en lessen uit Engeland    
24 MeelzolderEffectmeting van toezicht en handhaving bij gerechtvaardigd wantrouwen         Interventies kiezen is even puzzelen!      Data science voor dummies   Serious game fraudepreventie 
25 Postkamer               Kennis is macht: moeten toezichthouder en onder toezicht staanden data delen?       Waarderend in gesprek over het inspectiewerk   Toezichtsproblemen hacken met gedragswetenschap 
26 DouchelokaalAgenda Toekomst van het Toezicht: wat willen we veranderen?      Innovatieprijs voor project over én met mensen met een licht verstandelijke beperking      Met meer inzicht en gerichte ketensamenwerking naar betere grip op risicovolle ketens      Toezicht op Goed Bestuur: de toekomst voor alle inspecties?  
27 HavenmeesterPreview Staat van het toezicht            Morele dilemma’s in toezicht vragen om dialoog                Wat is de juiste mix tussen toezicht en opsporing? 
Silo 0               Versterk de voorkant van toezicht en scoor slimmer      Herstel van vertrouwen en een nieuwe vorm van samenwerking      Onderzoeksrisico: een risico-analyse techniek uit de accountancy 
Loods 5         Toekomstpraat                                              


 Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
 Nieuwe technologieën en data
 Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
 Ontwikkeling van organisatie en personeel
 Anders