Home
Programma
Inspiratieplein
Wetenschapsagenda Toezicht
Locatie
Contact

Inspiratieplein

Tijdens het Toezichtfestival vind je op het inspiratieplein verschillende bedrijven die zich presenteren. Hieronder vind je een overzicht van de bedrijven die een plekje hebben op het inspiratieplein.

Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.

Titel: De business gaat online... Wat nu?
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Peter Eerligh (Kansspelautoriteit)
Valerie Stallen (Kansspelautoriteit)
Omschrijving: Kansspelen op afstand. Een nieuwe wet, een andere wereld. Toezicht zoals wij het kennen gaat veranderen. Consumenten gokken niet langer bij een fruitmachine in een rokerig café in de buurt, maar via internet bij bedrijven die ergens in de Europese Unie gevestigd mogen zijn. Of, wat niet de bedoeling is, bij illegale partijen die een brievenbus op een mooi tropisch eiland hebben. Hoe kunt u op afstand de vergunde partijen in de gaten houden? Kunt u een wenkbrauwengesprek via Skype voeren? Kunt u bestuursrechtelijk een vordering op Antigua en Barbuda afdwingen? Hoe volgen we wat spelers uitgeven en hoe oud ze eigenlijk zijn? Vraagstukken waar de Kansspelautoriteit zich op voorbereidt. De organisatie laat op het Inspiratieplein zien welke technologische oplossingen ze hebben. Ook lichten ze de implicaties voor de organisatie, de sturing en voor HRM toe.
Dit levert de sessie op: Een mentale aantekening die ervoor zorgt dat de deelnemers in vergelijkbare situaties de Kansspelautoriteit weten te vinden om kennis, informatie en werkwijzen te delen.
Titel: Veiligheid vergt aandacht, steeds weer
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Armand Stokman (Inspectie Veiligheid Defensie)
Omschrijving: De Inspectie Veiligheid Defensie is opgericht in 2018 en houdt toezicht op de fysieke en sociale veiligheid bij Defensie. Zij beoordeelt de werking van beleid en de uitvoering van regelgeving in de praktijk en onderzoekt ernstige voorvallen. Met haar toezicht wil de inspectie de veiligheidscultuur en het lerend vermogen van Defensie versterken. De organisatie vertelt op het Inspiratieplein graag meer over de toezichtonderzoeken die zij doen: systeemgericht onderzoek naar risicobeheersing en veiligheidsmanagement, thematisch onderzoek naar veiligheidsaspecten die voortvloeien uit risicoanalyses, politieke en maatschappelijke actualiteiten of bevindingen uit eerder onderzoek en onderzoek naar ernstige voorvallen.
Dit levert de sessie op: Een kijkje achter de schermen bij de Inspectie Veiligheid Defensie en mogelijk het starten van een nieuwe samenwerking.
Titel: BIR’s Wiekentkwis
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: José de Laat (Academie voor Toezicht)
Omschrijving: Heeft u het goed geraden? BIR staat voor Bureau Inspectieraad. Op het sfeervolle Inspiratieplein organiseert de Academie voor Toezicht een quiz bestaande uit drie rondes. Er wordt gestart met vier koppels van twee, in de finaleronde zijn er twee koppels van twee over. Bij de vragen die worden gesteld komt nadere achtergrondinformatie kijken. De vragen hebben namelijk betrekking op kennis van onder meer de inspectiediensten en innovatie.
Dit levert de sessie op: Naast het verbreden van uw kennis, is meedoen aan deze quiz op het Inspiratieplein ook nog eens heel erg leuk!
Titel: Drones en sensoren voor inspecties
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Dirk-Jan Julius (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: Op het Inspiratieplein maakt de Inspectie Leefomgeving en Transport duidelijk welke mogelijkheden de inzet van drones bij (milieu-)inspecties kunnen hebben. Ook wordt toegelicht aan welke vereisten moet worden voldaan om deze inspecties uit te kunnen voeren.
Dit levert de sessie op: Op het Inspiratieplein wordt u een stuk wijzer over de inzet van drones bij (milieu-)inspecties.
Titel: Level up met Computer Vision
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Rick van Urk (BR1CKS)
Omschrijving: Veel toezichtstaken worden visueel uitgevoerd. Computer Vision kan toezicht naar een hoger niveau tillen door een deel van de visuele controles over te nemen en een inspecteur te attenderen op waarschijnlijke afwijkingen. Op die manier kunnen inspecteurs gerichter op pad zonder dat dit ten koste gaat van het overzicht. Bijkomende winst: inspecteurs kunnen zich in de tijd die ze overhouden richten op de doorgaans interessantere complexe vraagstukken. Ontdek bij de stand op het Inspiratieplein de mogelijkheden en speel gelijk een potje sjoelen. Dankzij de Computer Vision oplossing die toezicht houdt op de sjoelbak, heeft u de tijd om uit te zoeken wat Computer Vision voor uw organisatie kan betekenen.
Dit levert de sessie op: De stand op het Inspiratieplein levert inzicht in de mogelijkheden van Computer Vision voor uw organisatie.
Titel: Inspiratie en innovatie: het Innovatie-en Datlab (ILT)
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Noortje Groot (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: Graag nodigen we festivalbezoekers uit om met ons in gesprek te gaan. We laten zien aan welke producten we bij het Innovatie en Datalab werken om het toezicht bij ILT te ondersteunen en waar wij enthousiast van worden. Onze 'IDLabbers' staan dan ook klaar om vragen te beantwoorden over diverse aspecten: van onze werkwijze tot vernieuwende data science en GIS-technieken.
Dit levert de sessie op: Antwoord op vragen die de stand-bezoekers hebben. O.a.: Kennis over wat IDLab doet en hoe we werken; inspiratie over prototypes en producten die we hebben ontwikkeld; inspiratie over technieken uit data science en geo-analyses.

Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.

Titel: Burgers als ogen en oren voor de inspectie
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Tamara de Rochemont (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Sorien Kleefstra (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: Op welke manier verwerkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd signalen en meldingen van burgers over kwaliteit van zorg? En hoe geven zij dit vorm en gebruiken ze dit bij hun toezichtspraktijk? En hoe gaan andere inspecties hier nu en in de toekomst mee om? Veel signalen worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt. Daar maakt de inspectie dashboards van waarin inspecteurs kunnen zien wat burgers gemeld hebben over een zorginstelling. Andere, ernstigere meldingen worden juist op casusniveau bekeken. Hoe gaan andere inspecties om met informatie van burgers en hoeveel ‘waarde’ wordt hieraan gehecht? Hoe communiceer je eigenlijk over complexe inhoud? En wordt er nagedacht over toekomstige mogelijkheden? Datamining, analyse, thematieken? Een kijkje in de keuken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op het sfeervolle Inspiratieplein.
Dit levert de sessie op: U krijgt een kijkje in de keuken van hoe de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omgaat met burgers en de informatie die zij van buiten naar binnen brengen. Een stuk kennis- en ervaringsuitwisseling en nieuwe contacten.
Titel: Het pad van de overtreding
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Wiesje Korf (Algemene Rekenkamer)
Omschrijving: Wat komt een overtreding tegen, van ontstaan tot veroordeling (of sepot)?
Bij de Algemene Rekenkamer doen we onderzoek naar milieucriminaliteit. We hebben een grote visualisatie gemaakt van het pad van de overtreding- welke instanties komt een milieudelict tegen? Aan de hand van deze plaat willen we met de festivalgangers in gesprek over de organisatie van toezicht en handhaving op milieucriminaliteit.
We brengen inzicht door visualisatie. Maar we komen niet alleen om te brengen, we willen ook halen, inzicht en informatie, gebruik maken van de aanwezige expertise: wat vinden wij met z'n allen van het gehele systeem van toezicht (en handhaving) op milieucriminaliteit? Waar zitten de zwakke plekken? Wat zou anders moeten? Waar gaat het wel goed? Klopt de visualisatie wel?
Dit levert de sessie op: Kennis maken met een visuele manier van onderzoeken; de mogelijkheid om bij te dragen aan onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar milieucriminaliteit; en misschien nieuwe inzichten in het systeem van handhaving van milieucriminaliteit.
Titel: Platform Innovatie Toezicht
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Karlijn Broekhuizen (Magazine on the Spot)
Robin Ouwerkerk (Magazine on the Spot)
()
()
()
()
Omschrijving: Sinds vorig jaar is het platform Innovatie Toezicht (www.innovatietoezicht.nl) online. Hét platform waarop toezichthouders, wetenschappers, maatschappelijke partners, politici en burgers met elkaar in dialoog gaan over de veranderende rol van toezicht. Wat zijn de laatste trends, sterke voorbeelden uit de praktijk en hoe kijkt de buitenwereld naar toezicht? Denkt en praat u ook mee?
Dit levert de sessie op: Deelnemers weten na een bezoek aan onze stand waar ze moeten zijn, willen ze op de hoogte zijn van de meest actuele en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van toezicht.

Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.

Titel: Schets de overheidsskyline
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Hadewych van Kempen (Bureau Inspectieraad)
Omschrijving: Op het Inspiratieplein haalt Bureau Inspectieraad kennis op bij collega’s over inspecties en andere toezichtorganisaties. Bouw mee aan het beeld van de overheidsskyline en laat zien hoe de organisatie waar u werkt daarin past. Teken uw organisatie en plaats deze in de agglomeratie Overheid. Wat kenmerkt uw organisatie? Waar staat uw organisatie ten opzichte van andere instellingen?
Dit levert de sessie op: Uw naam op de lijst met potentiële bijdragers aan het nieuwe Handboek Toezicht? Inzicht krijgen in de visie van collega’s? Inzicht krijgen in de positie van uw eigen organisatie ten opzichte van andere overheidsinstellingen? Bezoek de stand van Bureau Inspectieraad op het Inspiratieplein!
Titel: Maak kennis met het Toezicht Innovatie Netwerk
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Marielle Klerks (Staatstoezicht op de Mijnen)
Omschrijving: Een frisse blik met verstand van zaken! Op het Inspiratieplein maakt u kennis met het Toezicht Innovatie Netwerk. Een netwerk van alumni van de leergang Strategisch Toezicht. De leden van het netwerk zijn bijzonder creatief en vaardig in het bedenken van nieuwe invalshoeken. U kunt uw eigen hardnekkige toezichtprobleem inbrengen. Ter plekke wordt een oplossingsrichting voor u ontwikkeld of u wordt in contact gebracht met leden van dit netwerk zodat er op een later moment aan creatieve oplossingen gewerkt kan worden.
Dit levert de sessie op: U leert meer over het Toezicht Innovatie Netwerk en kunt eventueel uw eigen hardnekkige toezichtprobleem inbrengen bij de creatieve, vaardige leden die u vervolgens helpen met het bedenken van nieuwe invalshoeken.
Titel: Maak kennis met de Inspectiepodcast
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Wendy van der Weel-Groels (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Linda Boender (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Joris Sauter (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Omschrijving: Op het Inspiratieplein maakt u kennis met de succesvolle Inspectiepodcast van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het idee achter de podcast is tweeledig. Op de eerste plaats is het werk van een inspecteur steeds meer juridisch en veelomvattend geworden. Mede door rechtspraak is er de afgelopen jaren veel veranderd aan het inspectiewerk. Het valt niet mee om al deze veranderingen bij te houden. In de podcast luistert u als inspecteur naar kennis en actualiteit middels leuke en interessant verhalen over werkzaamheden van collega’s. Op de tweede plaats is de podcast een prachtig middel om de verbinding met collega’s van andere afdelingen aan te gaan. De kennis over andere werkzaamheden en organisatieonderdelen wordt groter. Inspectiebrede onderwerpen komen aan bod in de podcast en het zorgt ervoor dat de luisteraar de mens achter de collega beter leert kennen. Een aantal draadloze koptelefoons liggen op het Inspiratieplein op tafel. Na een introductie van de Inspectiepodcast kunt u een koptelefoon opzetten en genieten van de Silent Podcast Disco!
Dit levert de sessie op: Een kennismaking met de succesvolle Inspectiepodcast van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook ontmoet u de enthousiaste bedenkers en redactie van de Inspectiepodcast.
Titel: Met Virtual Reality kennis borgen en uniformiteit verhogen
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Tanya Greene (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Laurens Mooij (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Okan Okkuşcu (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Omschrijving: Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit worden virtual reality technieken ingezet om het kennisniveau binnen de organisatie te behouden en te vergroten en om de uniformiteit bij inspecteurs te verhogen. Met 360-gradenbeelden halen zij de te inspecteren buitenwereld naar binnen. Hierdoor kunnen inspecteurs in een veilige omgeving leren, fouten maken en feedback ontvangen. Een demonstratie ziet u terug bij de stand op het Inspiratieplein.
Dit levert de sessie op: U leert dat virual reality gebruikt kan worden ter ondersteuning van opleidingen voor onder meer inspecteurs. Ook maakt u kennis met verschillende virtual reality technieken en hoe deze in de context van leren en ontwikkelen worden ingezet.
Titel: Inspectieview next level
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Ger de Boer (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Pieter Bas van den Berg (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: Anno 2020 is data het nieuwe goud. En niet alleen voor de Google’s, Amazon’s en Facebook’s van deze wereld, maar ook voor toezichthoudend Nederland. Met Inspectieview kunnen toezichthouders 1,5 miljoen inspectiegegevens inzien van de (rijks-)inspectiediensten, 21 omgevingsdiensten en 11 waterschappen. Dagelijks worden nieuwe inspectiegegevens vanuit deze bronnen aangeleverd in Inspectieview, zodat toezichthouders datagedreven kunnen werken. De afgelopen maanden heeft het Stelsel van Inspectieview op het platform verbeteringen gedaan qua presentatie van de inspectiegegevens. Net als bij de Bulkfunctionaliteit, waarbij risicoanalisten grotere sets van data kunnen opvragen.
Hiermee is de toepassing naar een ‘next level’ gebracht. Bezoek de stand van de Inspectie Leefomgeving en Transport op het sfeervolle Inspiratieplein!
Dit levert de sessie op: Deelnemers hebben veelal een verouderd (negatief) beeld over Inspectieview. Inzicht in de features van de nieuwe versie levert kennis op over in te zetten tools voor het inspectiewerk.
Titel: Pop-up Inspectie Leefomgeving en Transport & Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Lars Visser (Inspectie Leefomgeving en Transport - Inlichtingen en Opsporingsdienst)
Peter de Kok (Inspectie Leefomgeving en Transport - Inlichtingen en Opsporingsdienst)
Omschrijving: U weet vast dat de Inspectie Leefomgeving en Transport een eigen opsporingsdienst in huis heeft. Misschien weet u ook dat daar opsporingsonderzoeken worden gedaan naar ernstige strafbare feiten op gebied van milieu, transport en wonen. Maar bent u eigenlijk op de hoogte van hoe zij dit doen en wat hun bevoegdheden zijn? Laat u positief verrassen door rechercheurs bij de stand op het Inspiratieplein. Zij nemen u graag mee voor een kijkje in de keuken van een bijzondere opsporingsdienst. Ga in gesprek en ontdek hoe u samen kunt bijdragen aan ‘the next level’ in de handhaving.
Dit levert de sessie op: Bezoek de stand voor meer kennis over de Inspectie Leefomgeving en Transport - Inlichtingen en Opsporingsdienst. Welke mogelijkheden biedt opsporing? Het helpt kansen te zien voor samenwerking in de handhaving.
Titel: Fototentoonstelling vijf jaar ANVS
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Inspiratieplein
Sprekers: Vanessa Gravekamp (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)
Omschrijving: De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bestaat vijf jaar. Om deze mijlpaal te vieren, organiseert zij onder andere een fototentoonstelling. De tentoonstelling heeft een paar weken bij het ministerie van IenW gestaan, daarna in het pand van de ANVS en is nu te bekijken op het Toezichtfestival. De foto’s tonen het dagelijks werk van ANVS-collega’s: van vergunningverlening, toezicht op nucleaire installaties en stralingstoepassingen tot beveiliging en crisisvoorbereiding.
Dit levert de sessie op: