Home
Programma
Inspiratieplein
Wetenschapsagenda Toezicht
Locatie
Contact

Programma

Vanaf 09.00 uur Ontvangst en Inspiratieplein
10.00 - 11.30 uur Plenair programma
11.45 - 16.30 uur Doorlopend sessies (incl. lunchmoment tussen 12.15 - 13.15 uur)
16.30 - 17.00 uur Plenaire afsluiting
17.00 uur Afsluitende borrel

 

Jouw eigen programma
Hieronder zijn alle deelsessies per thema weergegeven. De kleuren corresponderen met de thema's van de dag. De sessies starten op verschillende tijden en hebben verschillende lengtes. Je hoeft je niet van te voren in te schrijven voor deze sessies, maar je stelt op de dag zelf je eigen programma samen. Het Inspiratieplein is de gehele dag bezoeken. We hanteren op de dag het principe 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Houd voor de zekerheid dus een alternatieve sessie in gedachten.

Favorietentool
Om je te helpen bij het samenstellen van jouw persoonlijke programma, kan je gebruik maken van de favorietentool.

  • Je klikt op de gekleurde balk met je muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
  • Wil je de sessie bewaren als 'favoriet', dan klik je op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
  • Deze 'favoriet' wordt onthouden.
  • Klik op 'Print favorieten' en al jouw favorieten staan onder elkaar.

Doorsturen en liken van sessies
Denk je dat een sessie interessant is voor een collega of iemand uit jouw netwerk? Stuur deze dan naar hem of haar door! Dit kan door op het envelopje te klikken. Vind je een sessie leuk? Laat het ons weten door deze te 'liken'.

Vraag voor de spreker
Heb je een tip of vraag voor de spreker van een sessie? Stuur hem of haar dan een bericht door op het lampje te klikken. De spreker kan jouw tip of vraag meenemen in de voorbereiding van de sessie.

Print uw favorieten

Anders

Titel: Toezicht en de Nationale Wetenschapsagenda: Matchmakingbijeenkomst (vanaf 15.00 uur alleen voor genodigden)
Thema: Anders
Type sessie: Anders
Sprekers:
Omschrijving: De Academie voor Toezicht en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lanceren een onderzoeksprogramma over Vernieuwing van Toezicht. Dit is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In het programma gaan consortia van onderzoekers én toezichthouders samen aan de slag met de grote vragen rond toezicht. Op het Toezichtfestival organiseren we een matchmaking-bijeenkomst om de vorming van consortia te ondersteunen, waarin onderzoekers en toezichthouders elkaar ontmoeten en beter kunnen leren kennen.
Dit levert de sessie op:

Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.

Titel: Satellietdata in de dagelijkse praktijk van toezicht: science fiction of realiteit?
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: College
Sprekers: Coco Antonissen (Netherlands Space Office)
Kees Oude Lenferink (Netherlands Space Office)
Joost van Uum (Netherlands Space Office)
Omschrijving: Satellietdata lijkt misschien spannend en een ver-van-je-bed-show, maar wordt ondertussen al toegepast voor allerlei vormen van toezicht. Tijdens dit college laat het Netherlands Space Office u kennismaken met satellietdata. Wat is het verschil tussen aardobservatie data van satellieten en de data in Google Earth of de jaarlijkse luchtfoto? Wanneer is navigatiedata betrouwbaar? Wat kan er allemaal al met satellietdata en hoe levert het u een meerwaarde op in uw werk? Een inspirerende en interactieve presentatie waarin tal van voorbeelden getoond worden voor het gebruik van satellietdata voor toezichthouders. Wellicht liggen er ook kansen voor u? Denk bijvoorbeeld aan het verrijken van de data in bestaande meld- en registratiesystemen aan de hand van satellietdata. Het Netherlands Space Office heeft, als onafhankelijke overheidsorganisatie, verschillende mogelijkheden om innovatieve ideeën verder te brengen.
Dit levert de sessie op: Na afloop van het interactieve college weten de deelnemers dat het gebruik van satellietdata geen science fiction is, dat satellietdata een toegevoegde waarde heeft in hun werk en dat het Netherlands Space Office kan meedenken over de mogelijkheden.
Titel: Toezicht: effectiever door te experimenteren met gedrag
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: College
Sprekers: Eva Whyte (DCMR Milieudienst Rijnmond)
Tessa van der Veer (DCMR Milieudienst Rijnmond)
Omschrijving: Sinds 2018 experimenteert het Toezichtslab van de DCMR Milieudienst Rijnmond met gedragsinterventies om het gedrag van bedrijven te veranderen. Hoe ziet een praktische gedragsaanpak eruit? Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt tijdens dit college uitgelegd hoe zij werken en welke interventies ze uitzetten. Van informatiewaaiers voor sportverenigingen en het aanpassen van controlebrieven tot asbestrisico’s bepalen op basis van data en een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren bij bedrijven. Ook geeft de organisatie een kijkje in de keuken van het lab. Waar lopen ze tegenaan en hoe krijgen ze inspecteurs zo ver om meer te denken in doelen in plaats van middelen?
Dit levert de sessie op: Deelnemers kijken na deze sessie op een andere manier naar toezichtsuitdagingen en mogelijke aanpakken. Een kijkje in de pragmatische aanpak ter inspiratie!
Titel: Hoe houd ik toezicht op een algoritme?
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Luc Mutsaers (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Bram den Hartog (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Omschrijving: De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat toezicht houden op discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Daarin hebben niet alleen werkgevers een rol, maar ook intermediairs als recruiters, assessmentbureaus, online platforms als vacature- en cv-websites en social media platforms als Facebook en LinkedIn. Hun werkprocessen zijn in toenemende mate geautomatiseerd waarbij systemen op basis van algoritmen kandidaten volledig automatisch prioriteren en ook afwijzen. Daarmee kan discriminatie worden voorkomen, maar kan die ook ongewild (en soms gewild) ontstaan. Wie houdt toezicht op de werking van dergelijke systemen? Wat weten we ervan en hoe grijp je effectief in als dat nodig is? De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet de enige toezichthouder die te maken heeft met geautomatiseerde systemen en algoritmen bij ondertoezichtstaanden. Praat u mee over dit onderwerp in de interactieve werkplaats?
Dit levert de sessie op: Wat deelname aan de werkplaats oplevert? Enthousiasme voor het thema. Ook krijgt u beter inzicht in de problematiek rondom geautomatiseerde systemen en algoritmen. Verder krijgt u inzicht in de relevatie voor het eigen werkveld.
Titel: Wanneer toezicht niet (meer) lijkt te werken
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: College
Sprekers: Warna Munzebrock (Agentschap Telecom)
Vivian Boumans (De Toezichtsfluisteraar )
Omschrijving: “Het wordt alleen maar erger!” verzuchtte een collega. Ondanks verschillende pogingen en harder ingrijpen stoppen illegale omroepen niet met het uitzenden. Niets lijkt te werken. Totdat we van een afstand en over een grotere tijdsperiode naar het probleem kijken. Zo zien we dat oorzaak- en gevolgrelaties niet zozeer lineair zijn (als wij harder ingrijpen dan stoppen zij met hun ongewenste gedrag), maar eerder circulair (als wij hard ingrijpen, dan komt er een hardere tegenreactie waardoor wij ook weer harder ingrijpen). Heeft u ook te maken met ondertoezichtstaande partijen die ondanks eerdere interventies niet in hun gedrag veranderen? Bent u op zoek naar een methode die zicht geeft op waarom interventies maar niet werken? Dan is dit college van Agentschap Telecom interessant voor u. Er wordt stilgestaan bij het verschil tussen lineaire en circulaire oorzaak- en gevolgrelaties, hoe vaak circulaire oorzaak- en gevolgrelaties onderliggend zijn aan een probleem en hoe tijdsvertragingen maken dat u als toezichthouder die onderliggende patronen niet zo snel waarneemt. Ook wordt besproken wat er gebeurt als u er geen rekening mee houdt, hoe u zicht op die processen kunt krijgen én hoe u met die inzichten tot andere interventies kunt komen.
Dit levert de sessie op: U wordt geïnspireerd om anders naar uw toezichtprobleem te kijken. U krijgt handvatten aangereikt om zicht te krijgen op circulaire processen en daarmee nieuwe aanknopingspunten voor nieuwe, andere interventies.
Titel: Beeldherkenning bij de Douane
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: College
Sprekers: Maarten Veltman (Douane)
Micha Slegt (Douane)
Omschrijving: Dit college neemt u mee in het exploratietraject van beeldherkenningstechnieken bij de Douane. Kunnen we beelden van diverse scans geautomatiseerd herkennen? En wat is daarvoor nodig? Er wordt een inkijk gegeven in het proces van onderzoeken bij het uitvoeren van poc's en het evalueren van de resultaten. Vragen die hierbij gesteld worden gaan over de ontwikkeling van algoritme: in eigen beheer of uitbesteden?
Dit levert de sessie op: Dankzij dit college krijgt u inzicht in hoe de Douane omgaat met innovaties en in het bijzonder met beeldherkenning.
Titel: Inzichten Raad van Kinderen: het begint met vertrouwen
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Lytske van der Loon (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Bertine Ligtermoet (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: Het begint met vertrouwen. Dit is een van de lessen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd leerde van haar Raad van Kinderen. Deze Raad van Kinderen, groep 8 van een basisschool in Den Haag, heeft advies gegeven om het toezicht te verbeteren. Kinderen bieden nieuwe perspectieven en stellen vragen die wij, als doorgewinterde inspecteurs, al lang niet meer stellen. In een interactieve werkplaats deelt de inspectie deze waardevolle lessen. Een tipje van de sluier is het belang van het opbouwen van een vertrouwensband tussen de inspecteurs en (kwetsbare) burgers - in hun geval kinderen. De inspectie vertelt hoe zij handen en voeten geven aan dit advies. Daarnaast wordt u uitgedaagd na te denken over of dit advies van belang is voor uw praktijk en hoe u dat in uw praktijk zou kunnen toepassen. Op die manier kunt u ook profiteren van de inzichten van kinderen.
Dit levert de sessie op: In de werkplaats gaat u zelf aan de slag om een van de lessen van de Raad van Kinderen te vertalen naar uw toezichtpraktijk.
Titel: Datascience Carrousel 1
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad)
Omschrijving: Drie presentaties van elk in totaal 15 minuten. De presentaties worden gegeven door datascientists van uiteenlopende toezichtorganisaties. Ze vertellen over aansprekende projecten en producten waar ze aan werken of die ze hebben afgerond. Dit ter inspiratie voor andere datascientists net als voor mensen die meer zicht willen op wat datascience voor hun werk kan betekenen. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om gedurende de carrousel binnen te lopen. In- en uitlopen kan het hele uur!
Dit levert de sessie op: Deze interactieve werkplaats geeft u inspiratie en biedt mogelijkheden voor samenwerking.
Titel: Datagedreven toezicht vrijwaren van hoge AVG-boetes
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Something completely different
Sprekers: Munish Ramlal (Autoriteit Persoonsgegevens)
Gerald Hopster (Autoriteit Persoonsgegevens )
Arjan Kapteijn (Autoriteit Persoonsgegevens)
Rene Smeeïng (Autoriteit Persoonsgegevens)
Omschrijving: Bent u klaar voor een kleine crisisoefening? Tijdens deze sessie wordt u geconfronteerd met een dataprotectie incident. Daarna leert u meer over de systematiek van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), met bijzondere aandacht voor algoritmische systemen en de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Inspecties kunnen met datagedreven toezicht gerichter controleren. Innovatie door data en technologie biedt kansen. Echter, veel van de data betreft persoonsgegevens beschermd onder de AVG. Hoe organiseert u uw eigen dataprotectie en voorkomt u als inspectie een AVG-boete voor datagedreven toezicht? Hoe krijgt u als inspectie greep op de risico’s? Verdiep u tijdens deze sessie in de gevaren en oplossingen. De crisisoefening biedt inzicht in hoe het wel en niet zou moeten.
Dit levert de sessie op: Inzicht in de risico’s van datagedreven toezicht. U krijgt concrete tips om duurzaam te innoveren in toezichtsland en daarmee uw datagedreven vorm van toezicht te vrijwaren van hoge AVG-boetes.
Titel: Smart sharing signals: Oog & Oor app voor melden ongewone situaties
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Henk de Ruijter (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Vincent Martens (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Karin Schoonhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Omschrijving: De bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontwikkelde Oog & Oor app brengt toezichthouders in verbinding met hun omgeving. Het helpt om 'weak signals' op te sporen en zorgt dat signalen snel bij de juiste persoon komen. De app stimuleert toezichthouders en andere ILT-professionals om zich bewust te worden van bijzondere situaties en die informatie met elkaar te delen. Ze kijken over de grenzen van het eigen werk heen. Denk aan een voorval dat maar net goed afloopt of een ongewone handeling op een ongebruikelijk tijdstip. Next level toezicht bij de ILT betekent: het ‘real time’ delen van informatie via de app met uw team of andere toezichthouders. Eenvoudige kenmerken, beeld en locatie kunnen snel worden toegevoegd. In twee stappen krijgt u een signaal op het bureau van de directeur of inspecteur-generaal. Het betekent ook in een vroeg stadium ontwikkelingen op het spoor komen, de vinger aan de pols houden, alert zijn en niet meer achter de feiten aanlopen. Next level is signalen op een online platform samenvoegen en analyseren met een dashboard dat de resultaten overzichtelijk laat zien. Zo komt u snel op het spoor van mogelijke risico’s en ontwikkelingen en kan op tijd en daadkrachtig worden gehandeld.
Dit levert de sessie op: Na afloop van de interactieve werkplaats weten deelnemers hoe beide apps werken. Ook kunnen ze beoordelen of dit een bruikbaar instrument is voor hun eigen organisatie: van gemeente en provincie tot omgevingsdienst. Tijdens de sessie ontstaan ideeën over het delen van actuele signalen tussen toezichthouders.
Titel: Welke brillen zitten er in uw koker?
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Marielle Klerks (Staatstoezicht op de Mijnen)
Bert Nube (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Debby van der Pluijm (Staatstoezicht op de Mijnen)
Omschrijving: Elke inspectie heeft zijn eigen manier van kijken. Maar, met hoeveel verschillende brillen kan naar hetzelfde vraagstuk worden gekeken? Elke bril zorgt voor een andere uitkomst. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zien deelnemers hoe zij als toezichthouder kunnen laveren in het stroomgebied van het publieke belang. Deze interactieve werkplaats wordt begeleid door leden van het Toezicht Innovatie Netwerk. Zij hebben ervaring met het multidisciplinair meervoudig kijken naar strategische vraagstukken in de toezichtspraktijk en de implementatie daarvan. Na een korte toelichting gaat u zelf aan de slag en wordt u uitgedaagd uit om met een andere bril op te kijken dan die u normaal gesproken opzet.
Dit levert de sessie op: Deelnemers zien dat het in de toezichtspraktijk kan helpen om door de bril van een vreemdeling te kijken naar een toezichtvraagstuk. Elke inspectie heeft zijn eigen manier van kijken. Door deze verschillende manieren te gebruiken wordt het palet aan instrumenten dat kan worden ingezet verbreed en wordt het toezicht effectiever.
Titel: Datascience Carrousel 2
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad)
Omschrijving: Drie presentaties van elk in totaal 15 minuten. De presentaties worden gegeven door datascientists van uiteenlopende toezichtorganisaties. Ze vertellen over aansprekende projecten en producten waar ze aan werken of die ze hebben afgerond. Dit ter inspiratie voor andere datascientists net als voor mensen die meer zicht willen op wat datascience voor hun werk kan betekenen. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om gedurende de carrousel binnen te lopen. In- en uitlopen kan het hele uur!
Dit levert de sessie op: Deze interactieve werkplaats geeft u inspiratie en biedt mogelijkheden voor samenwerking.
Titel: Uw informatiepositie vergroten met web scraping
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Pecha kucha
Sprekers: Ries Asma (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Rachid Imhaouran (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Iris Spronk (GoldenRetriever Services)
Omschrijving: Door het web te scrapen is er oneindig veel informatie binnen te halen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gebruikt deze informatie om haar kennispositie te vergroten over de te inspecteren bedrijven. Daarmee kunnen ze antwoord geven op vragen als: ‘Welke bedrijven behoren tot de populatie en waar bevinden deze bedrijven zich?’, ‘Wat zijn de openingstijden?’ en ‘Welke bedrijven hebben een verhoogd risico op niet naleven?’.
Dit levert de sessie op: Deelnemers die nog geen ervaring hebben met web scraping kunnen ideeën opdoen over hoe dit gebruikt kan worden in de eigen organisatie.
Titel: Waarom begaan mensen overtredingen?
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: College
Sprekers: Stephanie Wassenburg (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Han Pret (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: Bent u geïnteresseerd in gedrag en motieven? Maar hoe onderzoekt u dat eigenlijk? Dit college biedt u handvatten. De Inspectie Leefomgeving en Transport laat zien hoe inzichten uit de sociale psychologie kunnen worden gebruikt om het gedrag van mensen beter te begrijpen. Een beter begrip helpt bij het ontwikkelen van effectieve interventies en kan leiden tot gedragsverandering. Als voorbeeld wordt een casus over dronepiloten gebruikt en wordt besproken waarom zij zich wel of niet aan de regels houden omtrent het vliegen in zogenaamde no-fly zones. Is het een gebrek aan kennis of een gevoel van weerstand? En hoe weten we welke redenen specifiek voor dronepiloten gelden? Het college behandelt daarom niet alleen de theorie over menselijk gedrag, maar ook de gebruikte analysetechnieken. De inspectie legt uit hoe je een dergelijk vraagstuk kunt benaderen en hoe je de juiste data kunt verzamelen. Ook laat ze zien dat je met statistische methoden onderliggende attitudes kunt herleiden en kunt toetsen welke daarvan bijdragen aan het risicogedrag. Dit alles in begrijpelijke taal! Voor statistische details zijn de sprekers later bereikbaar.
Dit levert de sessie op: Het college levert deelnemers inspiratie, inzichten en concrete handvatten. Hiermee kunt u, met betrekking tot hoe men motieven van specifieke (deel)doelgroepen kan onderzoeken, de meeste effectieve interventies inzetten.
Titel: Interbestuurlijk Toezicht: samen werken aan een sterk openbaar bestuur
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: College
Sprekers: Ronald Bloemsma (Provincie Noord-Brabant)
Omschrijving: Toezicht op de kwaliteit van het openbaar bestuur is een van de kernrollen van de provincie. Daar wordt continu aan gewerkt, onder meer met interbestuurlijk toezicht. Vorig jaar is de landelijke agenda 'Toekomst van het Interbestuurlijk Toezicht' van het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten bekendgemaakt. Twee belangrijke pijlers zijn lerend toezicht en de dialoog voeren. Tijdens dit interactieve college van de Provincie Noord-Brabant leren deelnemers meer over de wondere wereld van interbestuurlijk toezicht. Dat gebeurt aan de hand van een spiksplinternieuw Brabants Interbestuurlijk Toezicht Beleidskader en Interbestuurlijk Toezicht Uitvoeringsprogramma. De deelnemers ervaren dat de provincie meer doet dan alleen controleren. Met kennissessies, dialooggesprekken en regiobijeenkomsten ‘Best Practices’, brengen ze het toezicht de komende jaren meer in balans. Ze zorgen voor 'BTW' binnen toezicht: Bijzondere Toegevoegde Waarde en brengen toezicht naar 'the next level' via de sleutels van samenwerking en kennisdeling.
Dit levert de sessie op: Tijdens dit interactieve college leren deelnemers meer over de wondere wereld van interbestuurlijk toezicht.
Titel: Keurmerk Gezinshuizen als basis voor metatoezicht. Hoe doe je dat?
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Hans Jagers (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Suzanne Rutz (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Herman Jonkmans (Gezinshuis.com)
Elly de Jong (Keurmerkgezinshuizen)
Omschrijving: De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de mogelijkheden van metatoezicht bij het toezicht op gezinshuizen. Het doel is om met minder toezicht door de inspectie bij meer gezinshuizen de kwaliteit van jeugdhulp te bevorderen. Dit vermindert de toezichtlast voor gezinshuizen en vergroot de doelmatigheid van de inspectie. Samen met private partijen die toezien op gezinshuizen (onder meer franchisegevers en het Keurmerk Gezinshuizen) gaat de inspectie na welke activiteiten essentieel zijn om de kwaliteit van jeugdhulp in de gezinshuizen te borgen en waar mogelijk te verbeteren en wie welke activiteiten kan uitvoeren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werkt op dit moment nog aan dit toezichtsvraagstuk en is bezig met het ontwerpen en testen van een geschikte toezichtstrategie. Tijdens deze interactieve werkplaats krijgt u meer informatie en ontwerpt u gezamenlijk een strategie voor metatoezicht. Hierbij maakt u gebruik van uw kennis, creativiteit en ervaringen met metatoezicht. De strategie wordt vervolgens besproken en gecheckt op geloofwaardigheid voor de samenleving.
Dit levert de sessie op: U krijgt zicht op mogelijkheden en grenzen van metatoezicht aan de hand van een actueel vraagstuk. Hierbij maakt u gebruik van uw ervaringen en die van collega’s. Abstracte begrippen uit het metatoezicht worden geconcretiseerd. Meer lezen hierover kan in de publicatie ‘Toezicht en private borging’ geschreven door Martin de Bree.
Titel: Deep Dive in Datascience II
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad)
Omschrijving: Na het succes van de Deep Dive in Datascience op het Toezichtfestival 2019, kunt u ook deze editie aanschuiven voor een uur in een interactieve werkplaats met de échte datascientists van toezichthoudende organisaties.
Dit levert de sessie op: Inspiratie of gedeelde smart, nieuwe contacten, mogelijkheden voor nieuwe samenwerking en ideeën om mee verder te werken of verder over door te praten.
Titel: Signalen in onderwijstoezicht: automatische patroonherkenning in ontvangen meldingen
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: College
Sprekers: Steffen Greup (Inspectie van het Onderwijs)
Michelle van der Wal (Inspectie van het Onderwijs)
Chris Bres (Inspectie van het Onderwijs)
Omschrijving: In 2018 ontstond opschudding in de onderwijswereld door schijnbaar plotselinge problemen rond de examinering bij VMBO Maastricht. De Inspectie van het Onderwijs verklaarde 353 examens ongeldig, waarna een flink aantal leerlingen hersteltoetsen moest maken. Interne reflectie en onderzoek door de Auditdienst Rijk suggereerden dat de problemen mogelijk eerder opgespoord hadden kunnen worden als de inspectie meer aandacht had besteed aan binnenkomende signalen. Hiermee worden klachten en vragen van onder andere leerlingen en ouders bedoeld. Sindsdien is de Inspectie van het Onderwijs bezig met het verbeteren van meerdere processen rond signalen. Hun ‘signalenroute’ is divers en bestrijkt vele delen van de organisatie. Bij binnenkomst bij het loket, afhandeling door analisten en inspecteurs, het datawarehouse en geautomatiseerde patroonherkenning om zo nodig vroegtijdig te kunnen interveniëren. Omdat signalen voor veel andere toezichthouders ook belangrijk zijn, neemt de inspectie u tijdens dit college mee in hun zoektocht naar een methode die tijdig attendeert op signalen en patronen die anders misschien onopgemerkt zouden blijven. Gedurende het college hoort de inspectie ook graag uw uitdagingen en oplossingen op dit gebied.
Dit levert de sessie op: De Inspectie van het Onderwijs biedt deelnemers inzicht in hun onderzoek naar de mogelijkheden van patroonherkenning in signalen. Voor de deelnemers biedt dit ideeën en reflectie op de eigen verwerking van signalen en meldingen.
Titel: Digitaliseer en automatiseer uw werkinspecties
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: College
Sprekers: Paul La Bree (Inspectie Leefomgeving en Transport - Informatie voorziening)
Jonathan Stolk (Capptions)
Omschrijving: Bezoek tijdens het Toezichtfestival het college van Inspectie Leefomgeving en Transport en Capptions over het digitaliseren en automatiseren van uw werkinspectie. Verslaglegging bij inspecties of onderweg gebeurt veelal met pen en papier. Hier valt echter een serieuze besparing te boeken door digitale afhandeling met checklists of het real time opvragen van brongegevens. Met het GIA (ILT Generieke Informatie App) platform kunt u binnen enkele dagen overstappen op geheel of gedeeltelijk mobiel rapporten - met of zonder internetverbinding. De applicatie integreert met een groot aantal systemen en registers. Uw inspectierapporten gaan nooit meer verloren en worden automatisch verwerkt. U kunt de app eenvoudig downloaden via de Google Playstore of Apple Store en gebruiken op uw computer, tablet of smartphone.
Dit levert de sessie op: Als deelnemer aan dit college krijgt u een duidelijk beeld over hoe toezicht en inspecties op een digitale en mobiele manier een meerwaarde kan geven aan hun werk.
Titel: Artificial Intelligence: springplank naar beter toezicht?
Thema: Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
Type sessie: College
Sprekers: Matthias Sjerps (Inspectie van het Onderwijs)
Omschrijving: Een van de vernieuwende technieken waar veel toezichthouders in investeren, of in willen investeren, is het gebruik van Artificial Intelligence in het toezicht. Deze technieken bieden nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd bestaan er ook brede zorgen over de mogelijke nadelige gevolgen van het gebruik ervan. Sinds 2019 onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met de Vrije Universiteit of zelflerende algoritmen, een vorm van Artificial Intelligence, de zogenaamde risicodetectie in het Primair Onderwijs kunnen verbeteren. Risicodetectie gaat over het prioriteren van scholen voor nader onderzoek door inspecteurs en analisten. Tijdens dit college vertelt de inspectie welke uitdagingen en mogelijke oplossingen ze daarbij zijn tegengekomen. Daarnaast schetsen ze welke vragen deze verkenning heeft opgeroepen en hoe algoritmen volgens hen op een verantwoordelijke manier ingezet kunnen worden in deze context. Daarbij gaan ze graag in discussie met deelnemers aan het college. Dit verhaal gaat over vernieuwing binnen hun organisatie, maar heeft veel raakvlakken met vergelijkbare trajecten bij andere toezichthouders. Vormen algoritmen de springplank om toezicht op een hoger niveau te tillen of stappen we in de valkuil van een hype?
Dit levert de sessie op: Het college biedt een kijkje in stappen die de inspectie heeft gezet om het gebruik van zelflerende algoritmen voor risicodetectie te verkennen. Dit biedt aanknopingspunten voor organisaties die dit nog niet doen maar wel willen. Ook biedt het mogelijkheden voor kennisuitwisseling voor organisaties die al wel met algoritmen werken.

Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.

Titel: Do's en don'ts voor publieksbijeenkomsten
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Debat
Sprekers: Jamie Tio (Bureau &MAES)
Andries Oldenkamp (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Walther Verhoeven (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: In het najaar van 2019 organiseerden Bureau Inspectieraad en Bureau &MAES samen met verschillende inspecties en toezichthouders in debatcentrum Arminius in Rotterdam een aantal publieksbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gingen wetenschappers, journalisten, politici, ondernemers, toezichtprofessionals en burgers het gesprek met elkaar aan over innovatie van het toezicht. In het debat tijdens het Toezichtfestival delen Andries Oldenkamp en Marijn Colijn (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en Walther Verhoeven (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) hun ervaringen en gaat u met elkaar in gesprek over de do's en don'ts voor inhoudelijke bijeenkomsten met een breed en divers publiek.
Dit levert de sessie op: Deelnemers kunnen hun vragen voorleggen aan collega's die ervaring hebben met het organiseren van publieksbijeenkomsten en krijgen inzichten en tips mee om zelf aan de slag te gaan met de organisatie.
Titel: Hoe onafhankelijk zijn de rijksinspecties?
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Debat
Sprekers: Jan van Dommelen (Bureau Inspectieraad)
Marc Kuipers (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Wim Bargebos (Inspectie Veiligheid Defensie)
Omschrijving: De onafhankelijke positie van de rijksinspecties is weer volop in het nieuws. En meestal vanuit negatieve aanleidingen. Kranten wekken de suggestie dat inspecties aan de leiband van de politiek lopen. De inspecties moeten in dat krachtenveld hun positie bepalen. Zijn er misschien meer waarborgen nodig voor de onafhankelijkheid? En hoe voorkomt u dan dat u op te grote afstand komt te staan waardoor uw effectiviteit afneemt? Betekent 'the next level' dat we meer de samenwerking moeten zoeken? Of juist minder?
Dit levert de sessie op: De algemene discussie is ook relevant voor inspecteurs en stafmedewerkers. Door wie of wat wordt mijn oordeel eigenlijk beïnvloed? Waarom vertrouw ik de één meer dan de ander? Hoe blijft u neutraal en gericht op feiten?
Titel: Is journalistiek een kans of een bedreiging voor toezichthouders?
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Debat
Sprekers: Karina Raaijmakers (Nederlandse Zorgautoriteit)
Anouk Mateijsen (Nederlandse Zorgautoriteit)
Eelke van Ark (Follow the Money)
Sietske Ligtvoet (Nederlandse Zorgautoriteit)
Omschrijving: Onderzoeksjournalistiek kan grove misstanden blootleggen. Vaak ook misstanden die in het domein van een toezichthoudende organisatie liggen. Is dit een brevet van onvermogen voor het toezicht of juist een kans om sneller risico's te identificeren en aan te pakken? Is samenwerking met onderzoeksjournalisten een voorbeeld van 'Toezicht: the next level?'. In dit debat staan we stil bij de waarde van journalistiek voor het toezicht aan de hand van een recent voorbeeld. Follow the Money en Pointer deden onderzoek naar zorgcowboys en publiceerden een lijst van zorgaanbieders die extreem hoge winsten realiseren. Aan de paneldiscussie neemt de onderzoeksjournalist deel, net als de de verantwoordelijk manager en woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Dit levert de sessie op: Food for thought. Moeten toezichthouders en journalisten meer met elkaar optrekken om publieke waarden te realiseren? Of bedreigt dit te veel de legitimiteit, want wat als journalisten risico’s beter detecteren?
Titel: Lokale Vroegsignalering van Afwijkend Gedrag
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Anders
Sprekers: Annemarie van de Weert (Kenniscentrum Sociale Innovatie, Lectoraat toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht)
Quirine Eijkman (Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht)
Omschrijving: Eerstelijns professionals hebben een belangrijke rol toebedeeld gekregen om ‘potentieel risicovolle individuelen’ vroegtijdig te signaleren. Preventief beleid omdat er feitelijk gezien geen sprake is van strafbaar handelen. Als gevolg fungeren lokale professionals als 'poortwachters' van justitie. Hierbij worden ethische en wettelijke grenzen op de proef gesteld en/of overschreden vanwege schattingsfouten. Tegelijkertijd is het de vraag of er voldoende aandacht is voor de rechtsbescherming van betrokken individuen. Ga tijdens deze sessie in debat en zoek samen naar antwoorden. Hoe kan toezicht gehouden worden op vroegsignalering en onder wiens verantwoordelijkheid valt dit? Hoe kunnen schattingsfouten ondervangen worden? En hoe kan rechtsbescherming gewaarborgd blijven?
Dit levert de sessie op: Verklarende animaties hebben een bewezen impact op het publiek. Informatie wordt beter verwerkt middels een beeldend verhaal en goede visuals. De sessie biedt een moment van zelfreflectie, handelingsperspectief en bewustwording van praktijkvoering.
Titel: Invented Together
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Tilly de Bruin (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Walther Verhoeven (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: Uitgaan van vertrouwen, vooral ook in eigen mensen, een open en kwetsbare opstelling en nieuwsgierig luisteren heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd enorm geholpen bij de ontwikkeling van hun strategie. De organisatie koos in 2019 een interactieve en flexibele benadering bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. In dialoog met medewerkers, ondertoezichtstaanden, burgers en samenwerkingspartners ontstond een verrassend beleidsplan met heldere keuzes en draagvlak. Sluit aan bij deze interactieve werkplaats aan voor inspiratie!
Dit levert de sessie op: Uitwisseling van ervaringen, mogelijkheden en ideeën voor interactieve ontwikkeling van uw toezicht. U doet inspiratie op voor een open en interactieve ontwikkeling van uw strategisch plan.
Titel: Effectbepaling van toezicht: aan de slag ermee!
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Marko van der Voort (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Esther de Koning (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Angelique Bosker (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Kiek Singels-Mayer (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: Wat willen we bereiken met onze inspecties en interventies? Wordt de maatschappij hier daadwerkelijk veiliger, gezonder, betrouwbaarder en/of kwalitatief beter door? Hoe kunnen we onze impact in de buitenwereld zichtbaar maken en hoe kunnen we onze inzet verantwoorden? In deze interactieve werkplaats van de Inspectie Leefomgeving en Transport leert u hier op een praktische manier invulling aan te geven. Het gaat niet zozeer om cijfers achter de komma, maar meer om de logica en navolgbaarheid van uw verhaal. Next Level? Jazeker! De redenering start bij deze denk- en werkwijze vanuit het beoogde maatschappelijk effect. De werkwijze dwingt de toezichthouder ertoe het doel en effect van tevoren scherp te maken en de inzet om daartoe te komen transparant te maken. De kunst is om daar actief vooraf goed over na te denken en inzichtelijk te maken. Dat helpt de verantwoording achteraf.
Dit levert de sessie op: Naast inspiratie, best practices, nieuwe inzichten en kennis over effectbepaling levert deze interactieve sessie een methodiek op voor het bepalen van effecten van uw toezichtactiviteiten. Mogelijk trekt de groep met elkaar zelfs conclusies over de mate waarin de gepresenteerde methodiek kan bijdragen aan maatschappelijke debatten.
Titel: Debat NVWA: wat houdt de burger werkelijk bezig?
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Debat
Sprekers: Andries Oldenkamp (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit )
Omschrijving: De burger, daar doen we het uiteindelijk voor. Toch richten we onze aandacht en energie vooral op het politiek-bestuurlijk complex waarin we opereren. Dan hebben we het over onderwerpen als budgetten, jaarplannen, Kamervragen, media-kritiek en interventiebeleid, klachten van consumenten of bedrijven en WOB-verzoeken. Waar is de burger eigenlijk gebleven? Zitten wij als toezichthouder niet te veel gevangen in een politiek-bestuurlijke context? Wat verwacht de burger van een toezichthouder? Komt de risicobeleving van de burger overeen met onze jaarplanprioriteiten? Heeft de burger vertrouwen in de wijze waarop wij incidenten en crises aanpakken? Tijdens het Publieksdebat Voedselveiligheid in november 2019 bleek dat de burger die veiligheid als 'normaal' beschouwt. Duurzame productie, eerlijke voorlichting, geen gesjoemel en onnodig gesleep met voedsel, fraude en misleidende marketeers. Dáár liggen de zorgen. Voedselvertrouwen als maatschappelijk belang. Dan rijst de vraag: door wie of wat laten we ons leiden? Herkent u als deelnemer aan het debat dit vraagstuk? Welke kansen ziet u om de verbinding met de burger te leggen of weer sterker te maken? Welke innovatieopgave voor de toezichthouder doemt dan op? De burger een stem in onze jaarplannen en interventies? De burger-vlogger mee op inspectie? Of gaat het nog verder?
Dit levert de sessie op: Als deelnemer neemt u kennis van het gedachtengoed van prof. dr. Ruijters over professionals, lerende organisaties en goed werk. Daarnaast kunt u actief meedenken en hierdoor zelf ideeën vormen.
Titel: Internettoezicht en het inzetten van influencers en social media
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Martine Lohues (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Ghislaine Mittendorff (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Spencer Paul (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Omschrijving: Bewustwording van de risico’s die consumenten lopen als zij online aankopen doen buiten de Europese Unie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lanceerden hiervoor een campagne. De consument is namelijk een belangrijke speler bij (internationale) internethandel. Zij zit immers achter de knoppen. ‘Regulier toezicht' is vaak als dweilen met de kraan open of onmogelijk. Voor de consumentencampagne zijn twee video's gemaakt die in december 2019 betaald via social media zijn gedeeld. Daarnaast zijn twee influencers ingezet die waarschuwen voor het doen van onveilige online aankopen. In de interactieve werkplaats op het Toezichtfestival leert u meer over het doel, de ervaring en de geleerde lessen wat betreft het inzetten van influencers en social media.
Dit levert de sessie op: U krijgt meer kennis over het inzetten van influencers en social media als alternatieve toezichtsinstrumenten.
Titel: Spelsimulatie: het beïnvloeden van organisaties
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Miriam Adriaanse (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
Mirjam Prinsen (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
Omschrijving: In deze interactieve werkplaats van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid wordt getoond hoe u met behulp van het Interventiekompas uw toezichtsvraagstuk op een gestructureerde manier kunt analyseren. Interventiekompas ‘Next Level’! Hierbij zijn onderwerpen toegevoegd die zich specifiek richten op het analyseren van het gedrag van organisaties in plaats van individuen. Ervaar hoe het is om door een gedegen en hanteerbare analyse, met behulp van het Interventiekompas, handvatten te vinden waarmee u effectieve gedragsinterventies kunt ontwikkelen.
Dit levert de sessie op: Deelnemers weten na afloop hoe ze erachter kunnen komen wat organisaties beweegt om bepaald gedrag te vertonen. Ook hebben ze hebben kennisgemaakt met een methode die hen helpt om organisaties in de juiste richting te bewegen. Dit blijkt vaak heel anders te zijn dan de geijkte oplossingen.
Titel: Feiten versus voelen: omgaan met emotionele reacties
Thema: Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Ilse Crooy (Staatstoezicht op de Mijnen)
Paul Trienekens (Staatstoezicht op de Mijnen)
Omschrijving: Toezichthouders worden regelmatig geconfronteerd met - soms hoog oplopende - emoties op sociale media, in de pers en bijvoorbeeld bij informatieavonden. Dit kan ontstaan naar aanleiding van een incident, een inspectieproject of een rapport. Het is niet altijd makkelijk om te reageren op vragen en reacties die uit emotie voortkomen. Zeker niet wanneer je als toezichthouder uit de feiten concludeert dat er geen reden is tot zorg. Rationeel argumenteren is niet altijd de juiste manier om hiermee om te gaan, het kan averechts werken. Hoe kun je toch 'dealen' met zorg, onrust en andere emoties, binnen je rol van (onafhankelijk) toezichthouder? In deze interactieve werkplaats onder leiding van de Staatstoezicht op de Mijnen wisselen deelnemers op basis van casussen ervaringen en tips uit die u concreet kunt toepassen in uw praktijk.
Dit levert de sessie op: Na deelname aan deze interactieve werkplaats heeft u meer zicht op hoe u zelf met emotionele situaties omgaat. Ook krijgt u tips en trucs waarmee u direct verder kunt.

Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.

Titel: Professionele tegenspraak als factor van betekenis
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Michael Kowalski (Inspectie Justitie en Veiligheid)
Elsabé Willeboordse (Onderzoeksraad voor Veiligheid)
Omschrijving: Niet alleen in de sportwereld zijn er miljoenen coaches. Ook in het maatschappelijk debat worden feiten en expertise sterker betwist dan ooit. Dit is voelbaar voor toezichthouders en onderzoeksinstellingen. Hoe kunnen deze zich staande houden? Vooral door kwalitatief, hoogstaand werk te leveren. Dit vereist, nog meer dan voorheen, professionele tegenspraak binnen de toezichthouder zelf. Kan dat al voldoende binnen uw organisatie? En hoe doet u dat het beste? De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn in 2018 gestart met een netwerk van professionele tegendenkers en reviewers. Expertise en ervaring over dit soms onderbelichte vak worden uitgewisseld en versterkt. Inmiddels hebben ook professionals van andere organisaties zich bij dit netwerk aangesloten. Kom naar deze interactieve werkplaats om u als professionele tegendenker aan te sluiten bij het netwerk en om ervaringen te delen.
Dit levert de sessie op: Doe mee aan deze interactieve werkplaats voor reflectie op het belang van tegenspraak en voor een speelse kennismaking met het concreet toepassen van tegenspraak. Ook krijgt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een netwerk van professionele tegendenkers.
Titel: Auditief Horen: verhoren met de smartphone
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: College
Sprekers: Laura van Kampen (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Joris Sauter (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Omschrijving: Met Auditief Horen kunnen inspecteurs verhoren veilig opnemen met een app op de mobiele telefoon. Door de tijdwinst ten opzichte van de oude opnamemethode, het gebruiksgemak en de aansluiting bij nieuwe inhoudelijke verhoortechnieken is Auditief Horen een voorbeeld van een succesvolle app-ontwikkeling bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De organisatie neemt u mee in het ontwikkelproces en de aanpak. Van idee tot uitvoering en van initiatief tot succesvolle integratie binnen de organisatie. De best practices, uitdagingen en lopende initiatieven binnen app-ontwikkeling worden besproken. De volgende stap is spraakherkenning en dat is een uitdaging. Hoe kunnen zij spraakherkenning en de andere app-gerelateerde initiatieven realiseren? De inspectie: “Dat moeten we samen doen. Door het uitwisselen van ervaringen en broncode kunnen we onze kennis delen en krachten bundelen. Zo werken we samen én dragen we bij aan app-innovaties, zoals spraakherkenning, bij de overheid.”
Dit levert de sessie op: De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt haar kennis en ontwikkeltechnologie. Collega-toezichthouders krijgen tips voor de invoering van deze wijze van auditief opnemen van verhoren. Ook doet de inspectie de aanzet voor een rijksbreed netwerk waar krachten kunnen worden gebundeld om samen te werken aan innovaties binnen ons gezamenlijk belang.
Titel: Van bestuursgericht naar systeemtoezicht
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Jos Verkroost (Inspectie van het Onderwijs)
Geurt van Hardeveld (Inspectie van het Onderwijs)
Omschrijving: Het onderwijstoezicht is in 2017 ingrijpend veranderd. Van een schoolgerichte benadering is de Inspectie van het Onderwijs overgestapt naar een bestuursgerichte benadering met aandacht voor een goede onderwijskwaliteit en continuïteit. Deze verandering kunt u ook beschouwen als een overgang van objecttoezicht naar een vorm van systeemtoezicht. Belangrijk hierbij is hoe het bestuur de scholen aanstuurt en hoe het ervoor zorgt dat scholen voldoende kwaliteit (blijven) leveren. In het toezicht volgt de inspectie dan ook de besturingslijnen vanuit het bestuur en bekijkt ze of die effectief zijn in de aansturing. De inspectie kijkt daarbij niet alleen naar papier, maar volgt ook die besturingslijnen in een steekproef van de scholen om de effectiviteit vast te stellen. Als ze die groot genoeg vindt, dan geniet het bestuur het vertrouwen van de inspectie. Dit komt vervolgens tot uiting in de intensiteit van vervolgtoezicht. Als de inspectie te veel risico's ziet, dan intensiveert zij het onderzoek en het toezicht. Op de achtergrond blijft de inspectie wel opereren en monitoren om tijdig in te kunnen grijpen als dat nodig is. In de interactieve werkplaats gaat u zelf aan de slag met deze nieuwe werkwijze!
Dit levert de sessie op: U krijgt inzicht in de nieuwe werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs en in de wijze waarop systeemtoezicht kan werken in een bestuurlijke context.
Titel: Toezicht in dialoog: inspraak, samenspraak en tegenspraak voor goede zorg
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: College
Sprekers: Willeke Helthuis-Oude Groote Beverborg (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Rosanne de Vries-Knigge (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: Een college met een voorbeeld uit de praktijk van de afdeling Medisch Specialistische Zorg (MSZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Inspecties krijgen vaak te horen dat ze niet zo moeten ‘vinken’. MSZ koos in 2018-2019 voor een andere aanpak van de traditionele ‘jaargesprekken’ in ziekenhuizen waarbij onder andere met bestuurders en stafvoorzitters gesproken werd over elementen van de Governancecode Zorg. Het bestuurlijk handelen en cultuur en gedrag rond goede en veilige zorg stond centraal. Na invoering van kwaliteitssystemen is verdere verbetering van kwaliteit en veiligheid in grote mate afhankelijk van cultuur en gedrag. Om vanuit een open en veilige cultuur de zorg beter en veiliger te maken dient de raad van bestuur inspraak en samenspraak met patiënten en professionals te organiseren en tegenspraak te benutten. Tekorten op het gebied van goed bestuur of een veilige en open cultuur kunnen leiden tot risico’s voor kwaliteit en veiligheid van zorg. Recente problemen op het gebied van leiderschap en cultuur in ziekenhuizen waren extra reden voor deze proactieve aanpak. Het toezicht inrichten zoals de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schetst in haar rapport ‘Blijk van vertrouwen: anders verantwoorden voor goede zorg’. In gesprek gaan met en daarover rapporteren. Niet vinken maar vonken!
Dit levert de sessie op: Handvatten om te leren en te verbeteren. Gedrag en cultuur is toetsbaar bij elk toezichtsobject. Het betreft een 'next level' van toezicht waarbij nadrukkelijk aandacht is voor 'soft controls' en minder voor 'hard controls' met een andere wijze van toetsing (de dialoog aangaan) en rapportage.
Titel: Professionaliteit in de lerende organisatie
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: College
Sprekers: Manon Ruijters (Good Work Company)
Björn Prevaas (Good Work Company)
Omschrijving: Beroepen zijn volop in beweging. Regelgeving en protocollering nemen nog steeds toe, maar we weten inmiddels ook dat we daarmee geen garanties krijgen voor de kwaliteit van het (inspectie)werk. Net zomin als professionalisering garantie geeft voor de professionaliteit ervan. Kwaliteit en professionaliteit ontwikkelen zich in het dagelijkse werk: in de soms heldere, maar vaker complexe situaties waarin de inspecteur terugvalt op zijn ‘professional judgement’. Over dit onderdeel van het vak gaat het onderzoeksproject dat Bureau Inspectieraad momenteel uitvoert onder de noemer ‘kritische beroepssituaties’ (KBS). Manon Ruijters, hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering en adviseur bij Good Work Company is betrokken bij dit project. Zij neemt u mee in thema’s als professionaliteit en de lerende organisatie: de professional én de organisatie waar deze werkt. Gebaseerd op haar onderzoek en praktijkervaring brengt ze nieuwe inzichten in. Ruijters gaat daarbij graag in gesprek met de deelnemers. Wat vraagt het van organisaties om professionals in toezicht te helpen goed werk te leveren? En hoe verhoudt zich dat tot de hedendaagse inspectieorganisaties? Wat is nodig om tot ‘next level toezichtorganisaties’ te komen?
Dit levert de sessie op: Deelnemers doorgronden na deze sessie beter de complexiteit van het ontwikkelen van professionaliteit, lerende organisaties en goed werk. Daarnaast komt u tot ideeën door zelf actief mee te denken en deel te nemen aan het gesprek. Dit neemt u vervolgens mee naar uw eigen werkpraktijk.
Titel: Toezichtinterventies 2.0 – design thinking voor toezicht
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Warna Munzebrock (Agentschap Telecom)
Vivian Boumans (De Toezichtsfluisteraar)
Laurie Scholten (Playful Innovation)
Omschrijving: Toezichthouders krijgen steeds meer te maken met hardnekkige vraagstukken. Onbewust richten we ons op de problemen die aan de oppervlakte liggen en bedenken daar interventies voor. Denk aan het informeren van installateurs die niet goed installeren terwijl opdrachtgevers verkeerde eisen stellen. Of nog harder optreden tegen illegale omroepen om ongewenst gedrag te stoppen wat leidt tot nog hardere tegenreacties. Het zijn vraagstukken waar de gebruikelijke interventies niet lijken te werken, of juist averechts werken. Als toezichthouder kunnen we van organisatieadviseurs en ontwerpers leren hoe zij met soortgelijke vraagstukken omgaan. Zij stellen twee vragen: ‘Wat is de vraag achter de vraag?’ en ‘Hoe kunt u het probleem zo herformuleren dat u tot duurzame oplossingen komt die aansluiten bij de belevingswereld van eindgebruikers?’ Door met methodes en technieken van organisatieadviseurs en ontwerpers aan de slag te gaan krijgen toezichthouders zicht op het werkelijke probleem. Ook ontwikkelen ze andersoortige interventies die wel werken. Zo vergroten toezichthouders hun professionele vaardigheden.
Dit levert de sessie op: U leert anders naar uw vraagstuk te kijken én andere interventies te bedenken. Ook ervaart u hoe een ander perspectief leidt tot andersoortige oplossingsruimtes. Aan de hand van aangereikt materiaal leert u enkele technieken toe te passen.
Titel: Escape room Import en Export van de NVWA
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Paul Buch (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Cézanne Valk (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Eline Zuidwijk (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit )
Nick Eulink (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit )
Omschrijving: Altijd al benieuwd geweest wat toezicht binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inhoudt? In deze interactieve werkplaats wordt een klein tipje van de sluier opgelicht op het gebied van veterinaire import en export. In deze gloednieuwe escape room van Import en Export begeleidt u ‘s lands edelste dier de weide wereld in. Maar, lukt het u ook om weer veilig en tijdig huiswaarts te keren? Los de puzzels op, met en zonder gebruik van next level technologie, en ervaar de wondere wereld van Import en Export bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Dit levert de sessie op: Deelname aan deze interactieve werkplaats geeft u een interactief kijkje in de keuken bij de afdelingen Import en Export van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, uw oplossingsgericht denken wordt versterkt en het is ook nog eens heel erg leuk!
Titel: De toekomst van toezicht: zelf aan de slag met trend-denken
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Stefan Verhaegh (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Anne de Graaf (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Renske van der Star (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Youri Izelaar (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Omschrijving: In de dagelijkse toezichtpraktijk is de focus vooral gericht op kwesties en problemen in het hier en nu. Voor het bepalen van een strategische visie en het uitzetten van een koers voor de organisatie is het juist nodig om de blik te verruimen naar de toekomst. Wat komt er op toezichthouders af de komende jaren? Welke kansen en bedreigingen bieden technische en maatschappelijke ontwikkelingen voor het toezicht van de toekomst? Trend-denken als vorm van toekomst-verkennen helpt om antwoorden te formuleren op dit soort vragen. Willen we in de toekomst goed toezicht kunnen houden dan is het verstandig om nu aan de slag te gaan met trend-denken als methode. In deze interactieve werkplaats van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit komen vragen aan bod als: ‘Wat zijn trends en welke spelen er?’, ‘Waarom is denken in trends en toekomstbeelden relevant?’ en ‘Hoe kun je hier zelf mee aan de slag?’.
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen in een korte tijd een eerste kennismaking met trend-denken en toekomst-verkennen als methode voor strategieontwikkeling onder het motto ‘regeren is vooruitzien’.
Titel: Don't hate, innovate!
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Alexandra Raven (Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst)
Sophie Arends (Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst)
Omschrijving: U wilt graag innoveren en heeft een leuk idee, maar u ervaart weerstand. Herkenbaar? Voor innovators Sophie Arends en Alexandra Raven van het innovatieteam NOVA van Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst in ieder geval wel. Zij komen regelmatig weerstand tegen en leggen u graag uit hoe u van weerstand naar samenwerking komt bij uw ideeën. Ze leren u hoe u een innovatiecultuur kunt creëren en gedragstheorie kunt inzetten om uw innovatiedoelen te bereiken. Dit doen zij met een kleine theoretische inleiding, maar vooral met interactieve oefeningen. Kom langs in de interactieve werkplaats en maak van uw hater een mede-innovator!
Dit levert de sessie op: U krijgt inzicht in hoe u anderen meeneemt in uw fantastische ideeën. Gedragsbeïnvloedende gesprekstechnieken.
Titel: Impact met toezicht 2.0: hoe dan?!
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Debat
Sprekers: Huub Eijkelkamp (Toezicht Sociaal Domein / Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Monique Smaal (Toezicht Sociaal Domein / Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Jacolien Steen (Toezicht Sociaal Domein / Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Omschrijving: Het doel van dit interactieve debat is om elkaar te inspireren over nieuwe vormen van toezicht die bijdragen aan grotere impact. U gaat in gesprek over vragen als ‘Op welke manier creëert u beweging?’, ‘Hoe zorgt u dat partijen leren van wat er nu niet goed gaat?’ en ‘Welke tools kunnen wij aanreiken om te leren?’. De focus ligt op elkaar inspireren naar ‘the next level' door innovatief en 'buiten de box' te denken over hoe we zoveel mogelijk impact hebben met ons toezicht.
Dit levert de sessie op: Dit debat geeft u inzicht in het vergroten van de impact van toezicht.
Titel: Kennismaking met Kritische Beroepssituaties
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Manon Ruijters (Good Work Company)
Sanne Slegtenhorst (Bureau Inspectieraad)
Ytzen Renema (Bureau Inspectieraad)
Björn Prevaas ()
Omschrijving: Weet u wanneer u uw werk goed doet? Ook al zijn er vaak meer dan genoeg regels en voorschriften, hoe u handelt is vaak van veel meer afhankelijk dan dat. Momenteel voert Bureau Inspectieraad een onderzoeksproject uit naar ‘kritische beroepssituaties’ (KBS) bij inspecteurs en toezichthouders. Gefocust op de professional, het vakmanschap en de manier waarop de professional omgaat met lastige momenten in het beroep. Momenten waarin dilemma’s ontstaan en niet op routine gehandeld kan worden, maar bewuste afwegingen worden gemaakt. Denk aan de vraag in welke situatie u wel of geen boete uitdeelt. Ook al zijn de voorschriften helder, de omstandigheden kunnen u de ene of de andere kant doen overwegen. Professionaliteit zit voor een groot deel in (gedeelde) beelden rondom het ‘professional judgement’ in zo’n moment (KBS). Er zijn 28 KBS-en voor het toezichtsvak gedefinieerd die momenteel onderzocht worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ytzen Renema en Sanne Slegtenhorst van Bureau Inspectieraad en een groep inspecteurs en betrokkenen bij professionalisering uit de inspecties, begeleid door Manon Ruijters (hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering en adviseur bij Good Work Company) en haar collega Björn Prevaas. In deze interactieve werkplaats wordt een toelichting gegeven op het onderzoeksproject over ‘kritische beroepssituaties’.
Dit levert de sessie op: Deelnemers maken kennis met het KBS-onderzoek en ervaren hoe het is om hierover met vakgenoten in gesprek te gaan. Het draagt bij aan een beter beeld van wat een professional in de uitvoering van het vak ervaart en hoe het is om deel te nemen aan het onderzoek.
Titel: Met een goede vraag kom je verder dan een volmaakt antwoord
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Mark Oortwijn (Inspectie van het Onderwijs)
Daniëlla Nicolaes (Inspectie van het Onderwijs)
Omschrijving: Sluit aan bij deze interactieve werkplaats van de Inspectie van het Onderwijs en maak kennis met verschillende werkvormen. Het doel? Ervaren dat het stellen van vragen tot meer inzicht leidt dan het geven van antwoorden. Het maakt u bewust hoe u oprecht nieuwsgierig kunt zijn. Dit kan helpen de ondertoezichtstaanden beter te begrijpen. Door het (blijven) stellen van vragen kan begrip en dialoog ontstaan.
Dit levert de sessie op: Deelname aan de interactieve werkplaats levert u onder meer inzicht op in eigen mentale modellen en aannames. Ook levert het inzicht op in de waarde van het stellen van (vervolg-)vragen.
Titel: Oordelen in onzekerheid
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Thomas Schillemans (Universiteit Utrecht en Nederlandse School voor Openbaar Bestuur)
Marija Aleksovska (Universiteit Utrecht, Bestuurs- en Organisatiewetenschap)
Omschrijving: Oordelen. Hier draait, in de kern, het werk van toezichthouders om. Daarbij is er altijd in meer of mindere mate sprake van onzekerheid. Denk aan conflicterende normen en verwachtingen, onzekere feiten of interpretatieruimte rond regels. Psychologisch onderzoek laat zien dat menselijke oordelen vatbaar zijn voor biases, zoals de bevestigingsbiases. En, dat onzekerheid effect heeft op het oordeelsvermogen. Hoe zit dat in de praktijk van het toezicht? Hoe kunnen we goed omgaan met dit soort inzichten? In deze interactieve werkplaats worden voor het eerst resultaten gedeeld van een innovatief onderzoek naar oordelen in onzekerheid door toezichthouders. Een onderzoek dat plaatsvindt in de winter van 2019-2020 in samenwerking met een inspectie, de Inspectieraad, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en de Universiteit Utrecht. Ook leggen zij tijdens dit festivalonderdeel een beoordelingscasus voor en bespreken ze psychologische inzichten en de relevantie hiervan voor de Nederlandse praktijk van het toezicht.
Dit levert de sessie op: U krijgt inzichten in de nieuwste psychologische en bestuurskundige kennis over oordeelsvermogen in onzekerheid bij Nederlandse toezichthouders. Er wordt gereflecteerd op de betekenis daarvan voor uw eigen werk. Daarnaast krijgt u zicht op strategieën, zodat u goed kunt omgaan met psychologische valkuilen in uw werk als toezichthouder of inspecteur.
Titel: Onderzoek het zelf: professionaliseren door analytische aandacht
Thema: Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.
Type sessie: Interactieve werkplaats
Sprekers: Manja Bomhoff (Het Inzichtenlab)
Yvonne van der Vlugt (Het Inzichtenlab)
Omschrijving: Hoe heeft die boete uitgepakt; is dat bedrijf er echt veiliger op geworden? Welke vragen zetten zo’n bestuurder verder aan het denken; hoe sluiten we aan bij de interne motivatie? Bij next level toezicht gaat het inspectiewerk hand in hand met reflectie en analytische aandacht. Daarbij horen vragen uit de praktijk. Onderzoek naar effecten van het inspectiewerk mag niet alleen het voorrecht zijn van buitenstaanders op afstand. Inspecteurs en inspecties zijn gebaat bij het zelf bevragen en in kaart brengen van effecten en impact. Zij zijn immers degenen die deze inzichten kunnen benutten voor het verder verbeteren van hun werk. Want op welke manier dragen de dagelijkse inschattingen en keuzes daadwerkelijk bij aan de publieke zaak? En hoe? Deze interactieve werkplaats hoort bij het 'Aandacht voor wat werkt; Inspecteurs over hun vak'-project van Het Inzichtenlab. Een project in opdracht van Bureau Inspectieraad, uitgevoerd in samenwerking met inspecteurs van verschillende inspecties. In deze werkplaats ziet u hoe dit gaat en wat het oplevert.
Dit levert de sessie op: Deze interactieve werkplaats staat in het teken van inspiratie en een andere kijk op onderzoek. Onderzoek is veel te leerzaam om helemaal over te laten aan anderen.

Blokkenschema

We hebben het totale programma opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt een overzicht met daarin opgenomen waar welke sessies plaats vinden. Klik hier voor het blokkenschema.