Toezichtfestival 2022 header

Samenleving

Algoritmes transparant en uitlegbaar, maar hoe ver moet je gaan?

Paul Merkx (Inspectie Leefomgeving en Transport) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 11:00 uur

Meer effect met begrijpelijke taal

Bart Snels (Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 10:45 uur

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en de toeslagenaffaire: het belang van goed informatiebeheer

Florence Limburg (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed)

donderdag 16 juni
10:00 - 10:30 uur

Onderzoeksagenda voor vernieuwing van toezicht

Meike Bokhorst (Universiteit Utrecht) e.a.

donderdag 16 juni
10:00 - 11:00 uur

Van rozerood tot Sophocles (max. 20 deelnemers)

Jantina Ter Veer (Inspectie van het Onderwijs)

donderdag 16 juni
11:30 - 12:30 uur

De plek van burgers en hun signalen in toezicht (ronde tafel gesprek, max. 25 deelnemers)

Aly Oldersma (Inspectie van het Onderwijs) e.a.

donderdag 16 juni
11:30 - 12:15 uur

Door de bril van een AndeR. Lessen uit Rekenkameronderzoek

Jaco Alberts (Algemene Rekenkamer) e.a.

donderdag 16 juni
13:30 - 14:30 uur

Domeinoverstijgend samenwerken… wat is daarvoor nodig? (max. 15 deelnemers)

Gerrie Geraats (TSD) e.a.

donderdag 16 juni
13:30 - 14:30 uur

Elk vooroordeel heeft zijn nadeel!

Petra Muns (Het College voor de Rechten van de Mens) e.a.

donderdag 16 juni
15:00 - 16:00 uur

Inzet ervaringsdeskundigen in het toezicht

Petra Reulings (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) e.a.

donderdag 16 juni
15:00 - 16:00 uur

Chats