Datum > 26 maart
Tijd > 10.00 - 17.00 uur
Locatie > DeFabrique, Utrecht
Home
Voorstel
Aanmelden
Locatie
Contact

Voorstel indienen

Het programma van het Toezichtfestival 2019 wordt grotendeels samengesteld dankzij uw inbreng. We zoeken vernieuwende, spannende en inspirerende programmaonderdelen die passen bij het onderwerp van Innovatie van Toezicht: meer dan techniek. Dus alles wat volgens u bij innovatie van toezicht hoort, is interessant om met vakgenoten te delen op het festival. De programmaraad - bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende toezichthoudende organisaties - beoordeelt alle voorstellen en stelt daarmee het programma van het festival samen.

Goed idee voor een programmaonderdeel? Dan vragen wij het volgende:

Vul onderstaand formulier in en schrijf een concrete en aansprekende tekst waaruit de programmaraad een duidelijk beeld krijgt van wat u wilt delen op het Toezichtfestival 2019: waarom verdient uw voorstel een plek op het festival?

Criteria die de programmaraad hanteert bij het beoordelen zijn onder meer: sluit het aan bij het thema? Wat levert het op voor de bezoeker? Is het vernieuwend/innovatief/aanvullend? Is het onderscheidend ten opzichte van andere onderdelen?

Het indienen van voorstellen is mogelijk tot en met 17 december 2018.

Wanneer hoort u de uitslag?
Tussen 21 en 25 januari 2019 ontvangt u per mail een terugkoppeling over uw voorstel. Indien uw voorstel een plek krijgt in het programma nemen we telefonisch contact met u op om de vervolgstappen te bespreken.

 

Voorstelformulier

Gegevens indiener
Aanhef *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
 
Organisatie *
Functie *
 
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
 
Uw voorstel
Kies één van de volgende sub thema's *
Anders, namelijk... *
 
Kies een werkvorm *
Anders, namelijk... *
 
Titel van het programmaonderdeel *
 
Korte kernachtige beschrijving van uw programmaonderdeel *
Beschrijf zo wervend en beeldend mogelijk wat de inhoud is van uw programmaonderdeel: wat wilt u vertellen of delen? Waarom is uw onderdeel interessant? Wat wilt u overbrengen?
 
Mijn voorstel is interessant voor anderen, omdat... *
 
Sprekers
Aantal sprekers *
 
 
 
 
* verplichte velden