Home
Programma
Inspiratieplein
Wetenschapsagenda Toezicht
Locatie
Contact

Wetenschapsagenda Toezicht en Matchmaking

Ook de wetenschap krijgt een plekje op het Toezichtfestival. Op het Toezichtfestival zal namelijk ook een bijeenkomst voor de Wetenschapsagenda Toezicht worden georganiseerd.

De Academie voor Toezicht en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lanceerden in januari een onderzoeksprogramma over Vernieuwing van Toezicht. Dit doen zij op initiatief van de samenwerkende Nederlandse rijksinspecties en de markttoezichthouders. Zie voor meer informatie de website van NWO.

Let op: Om een goed zicht te hebben op de achtergrond van de deelnemers, uw wensen en interesse, is het belangrijk u voor deze sessie aan te melden via de website van NWO

 

Aanmelding matchmaking

In het onderzoeksprogramma gaan drie interdisciplinaire onderzoeksconsortia meerjarig aan de slag. Die consortia bestaan uit onderzoekers én toezichthouders, en andere maatschappelijke stakeholders of praktijkpartners. Onderzoekers en toezichthouders worden uitgedaagd om samen tot prikkelende innovatieve onderzoeksvoorstellen te komen. Op het Toezichtfestival 2020 organiseren we een matchmaking-bijeenkomst om de vorming van consortia te ondersteunen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen onderzoekers en toezichthouders elkaar ontmoeten en de mogelijkheden voor de vorming van consortia verkennen.

Wilt u meedoen met de matchmaking, moet u zich aanmelden via de website van NWO.

Bent u nieuwsgierig naar de Wetenschapsagenda Toezicht en de stand van zaken, dan bent u als deelnemer van het Toezichtfestival van harte welkom in de Jutekelder van 13.15-14.45 uur.

Het programma voor de matchmaking ziet er zo uit:

13.15 uur  Welkom en introductie over het programma, het veld en de call
13.45 uur  Korte (3 minuten) pitches door onderzoekers én toezichthouders over ideeën, wensen, nog ontbrekende partijen, etc ….
14.45 uur  Pauze
15.00 uur  Netwerktafels waaraan in kleinere groepen wordt gewerkt aan contacten en plannen voor onderzoek
16.30 uur  Plenaire Afsluiting Toezichtfestival en daarna Netwerkborrel


Aanmelden verloopt via de website van NWO.